A TÁMOP-2.1.2 projekt

A projekt bemutatása

A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.
A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését.
Projektünk megvalósításával csatlakozunk az Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó tanulás igényének kialakításáról szóló programhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban kiadott ajánlása összefoglalja ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, melyek közé az idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztését is sorolják.

Célunk, hogy a tanulási hajlandóság növekedjen a felnőtt lakosság körében és a nemzetközi viszonylatban is kiugróan alacsony foglalkoztatási szint emelkedjen.
A projekt közvetlen célja minimálisan 100.000 fő bevonása a kompetencia-fejlesztést célzó képzési programokba és ezen létszámból legalább 85.000 fő részére a képzés sikeres elvégzését teszi lehetővé. Célunk 10.000 fő hátrányos helyzetű személy bevonása a képzésekbe.

A projekt gazdája a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák Projektirodája, amely az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft-vel (NT Kft.) konzorciumot alkotva valósítja meg a projektet.
A projekt lebonyolításában együttműködő partnerként vesznek részt az NT Kft. által koordinált eMagyarország Pontokon dolgozó eTanácsadók.

A projekthez kapcsolódóan az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el a közreműködő szervezet feladatait. Az ESZA az egyik legnagyobb uniós pályázatokat kezelő szervezet, amely az Európai Szociális Alap által támogatott foglalkoztatási, oktatási és nevelési célú programok végrehajtásáért felelős.

A megvalósítást irányító szervek a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).

A Szakmai Tanácsadó Testület (SZTT) a megvalósításhoz szükséges döntés-előkészítés feladatait látja el a döntéshozó, a közreműködő és a támogatottak felé.

A Szakmai Irányító Testület (SZIT) figyelemmel kíséri a projekt szakmai munkájának megvalósítását.

 

Forrás: www.tudasodajovod.hu