TÁMOP-2.1.2 – általános részvételi feltételek

Kik vehetik igénybe a támogatást?

A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben (idegen nyelvi és informatikai) részt vehet minden  18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők).

A projekt kiemelten kezeli a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.(XI.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a hátrányos helyzetű településen állandó lakhellyel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkezőket, valamint a 45 éven felülieket, felső korhatár nélkül.

A projekt keretében elnyerhető támogatás maximális összege 90.000 Ft.
Minden képzésben résztvevő személy önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához Az önrész mértéke a hátrányos helyzetű településeken élők esetében a képzési díj összegének  minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-a.

Felhívjuk a képzésben résztvevők figyelmét, hogy a párhuzamos képzések elkerülése érdekében a jelen képzési program megvalósításával egyidejűleg nem vehetnek részt más hazai és/vagy európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben.

Támogatás a 2012. december 1-jétől induló és 2014. augusztus 31-éig befejezett képzéseken résztvevő magánszemélyeknek adható.

Forrás: www.tudasodajovod.hu